Kraamzorg declareren

Wilt u een declaratie indienen bij CZ? Hieronder leest u hoe u dat het beste kunt doen. Daarbij maakt het verschil of u wel of geen overeenkomst Kraamzorg heeft met CZ.

  • Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Stuur uw declaraties dan in via VECOZO volgens de meest recente Externe integratiestandaard van Vektis. 
  • Hebt u geen overeenkomst met CZ gesloten? Dan kunt u niet rechtstreeks bij CZ declareren. U brengt de zorg bij de verzekerde in rekening. Verzekerden kunnen hun nota vervolgens bij CZ indienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekering zij hebben.  

Codering

Gebruik bij het declareren de juiste codering voor kraamzorg.

Eigen bijdrage

In 2017 geldt een eigen bijdrage van € 4,30 per uur (€ 4,20 per uur in 2016). De eigen bijdrage kraamzorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Wij verrekenen deel dat niet verzekerd is met de verzekerde. Hiervoor volgt u de EI-incassoprocedure. Om gebruik te maken van deze EI-incassoprocedure moet u een EI-incasso overeenkomst met ons hebben.

Controle van declaraties

CZ voert controles uit op nota's en declaraties. Voor meer informatie over waarom en hoe we dat doen, verwijzen we u naar de pagina Controles.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.