Zorginkoopbeleid multidisciplinaire zorg

Om de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken in de eerste lijn te verbeteren, contracteert CZ multidisciplinaire zorgprogramma’s voor diabetes mellitus type 2, COPD, astma en vasculair risicomanagement.

Uitgangspunt voor de contractering van deze programma’s is de beleidsregel BR/CU 7105 en de bijbehorende nadere regel NR/CU 720. Ieder jaar publiceert CZ het zorginkoopbeleid voor het volgende contractjaar, waarin de belangrijkste aandachtspunten zijn uitgewerkt. Zowel de beleidsregel en nadere regel als het zorginkoopbeleid kunt u hieronder downloaden.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact