Inkoopbeleid fysiotherapie

Zorgaanbieders eerstelijns fysiotherapie die aan de voorwaarden van ons zorginkoopbeleid voldoen, komen in aanmerking voor een overeenkomst met CZ. 

De overeenkomst

CZ kent verschillende overeenkomsten voor fysiotherapie. Elke overeenkomst heeft haar eigen voorwaarden en tarief. De indeling vindt plaats op basis van de door de praktijk gerealiseerde behandelindex 2016 en het aantal behandelde CZ-verzekerden in 2016. Om te bekijken voor welke overeenkomst u in aanmerking zult komen raadpleegt u het zorginkoopbeleid.

Onze toelatingseisen

U bent als zorgaanbieder fysiotherapie:

  • een CKR- of Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde fysiotherapeut die voor eigen rekening en risico eerstelijns fysiotherapie verleent
  • een door CZ gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere CKR- of Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde fysiotherapeuten in loondienst heeft
  • een instelling met rechtspersoonlijkheid waarbij het aanbieden van eerstelijns fysiotherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is
  • een Wlz-instelling, waarbij de AGB-code begint met 30, 45, 46, of 47.

Kwaliteitsregistratie

Alle fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, staan geregistreerd in het betreffende (deel-)register of aantekeningenregister van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) of bij het Keurmerk Fysiotherapie.

CZ accepteert Het Keurmerk Fysiotherapie als erkend register betreffende de voorwaarde in onze overeenkomst eerstelijns fysiotherapie dat de fysiotherapeut moet beschikken over een actuele registratie in een (door CZ aangewezen) kwaliteitsregister.

Eisen aan uw praktijk

CZ stelt de volgende eisen aan uw praktijk:

  • De hoofd praktijklocatie is minimaal drie dagdelen geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • De dependance / nevenvestiging is minimaal één dagdeel geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • Elke locatie voldoet aan de gestelde inrichtingseisen aan een praktijkruimte fysiotherapie.

Behandelt u patiënten enkel of primair aan huis of elders, dan gaan wij geen overeenkomst met u aan.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact