Overzicht overeenkomst huidtherapie

Overeenkomst huidtherapie

De overeenkomst eerstelijns huidtherapie bestaat uit het Individueel Deel (deel I) en uit het Algemeen Deel (deel II). In deel II staan de algemene voorwaarden die wij stellen aan alle zorgaanbieders huidtherapie. Bekijk het Algemeen deel van de overeenkomst eerstelijns huidtherapie.

Overeenkomst aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dat toetsen we met een vragenlijst. Voor de aanvraagprocedure moet u een aantal stappen doorlopen. De vragenlijst maakt deel uit van de procedure.

U bent als zorgaanbieder huidtherapie:

  • een persoon die rechtsgeldig de titel huidtherapeut mag voeren volgens artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde "Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied Huidtherapeut", die voor eigen rekening en risico eerstelijns huidtherapie verleent
  • een door CZ gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere huidtherapeuten in loondienst heeft
  • een instelling met rechtspersoonlijkheid waarbij het aanbieden van eerstelijns huidtherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.

Ga naar het stappenplan voor huidtherapeuten en andere zorgaanbieders.

Overeenkomst wijzigen

Hebt u een overeenkomst met CZ en wilt u een wijziging doorgeven? Bekijk dan het overzicht van de mogelijke wijzigingen op de overeenkomst.

 

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact