Inkoopbeleid eerstelijns voetzorg bij Diabetes Mellitus

De meeste mensen met Diabetes Mellitus krijgen voetzorg via een podotherapeut of pedicure die bij een zorggroep is aangesloten. In een aantal gevallen wordt de voetzorg niet via Ketenzorg aangeboden. De beleidsregel van de NZa en de voetzorg prestaties die daarin opgenomen zijn gelden in situaties waarbij geen sprake is van een integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus (beschreven in de nieuwe beleidsregel 'Huisartsenzorg en multidisciplinaire dienstverlening') maar zorginhoudelijk wel voldoen aan de voorwaarden die daar beschreven zijn. De beleidsregel van de NZa is gebaseerd op de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera. CZ koopt deze zorg ten behoeve van haar verzekerden voor de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA actief in bij podotherapeuten.

Zorgaanbieders eerstelijns voetzorg die aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid voldoen, komen in aanmerking voor een overeenkomst met CZ. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Onze toelatingseisen

Hieronder zijn de toelatingseisen opgesomd:

  • U bent als aanbieder voetzorg een persoon die rechtsgeldig de titel podotherapeut mag voeren volgens artikel 34 van de Wet BIG en het daarop gebaseerde 'Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut', die voor eigen rekening en risico voetzorg verleent.
  • Alle, in uw praktijk werkzame podotherapeut(en), hebben de status 'kwaliteitsgeregistreerd' in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), ongeacht het soort dienstverband en zijn gediplomeerd lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
  • Als podotherapeut bent u hoofdaannemer van de overeenkomst. Als u een deel van de daadwerkelijke voetzorg uitbesteedt aan (een) pedicure(s), of paramedisch chiropodist die niet in dezelfde praktijk werkzaam (is) zijn, is er een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst tussen u en de betreffende onderaannemer.
  • Alle pedicures waarmee u samenwerkt voor de onderhavige zorgovereenkomst, zowel diegenen die in uw praktijk werkzaam zijn, als diegenen waarmee u een samenwerkingsovereenkomst bent aangegaan, hebben een officiële registratie in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) of in het Register Paramedische Voetzorg (RPV).
  • U beschikt over een ‘eigen’ praktijkruimte (in eigendom of gehuurd) die aan de inrichtingseisen van de NVvP voldoet. De hoofdpraktijk is minimaal drie dagdelen geopend voor behandeling van onze verzekerden. Hebt u meerdere spreekuurlocaties? Dan is het noodzakelijk dat onze verzekerden keuze hebben als ze bij u terecht kunnen voor behandeling. Alle vestigingen zijn in Vektis geregistreerd.
  • U dient de declaraties voetzorg rechtstreeks, digitaal in via VECOZO bij CZ.

Kwaliteitsregistratie

Alle podotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, hebben de status 'kwaliteitsgeregistreerd' in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), ongeacht het soort dienstverband.

Onze inrichtingseisen

  • U beschikt over een ‘eigen’ praktijkruimte (in eigendom of gehuurd) die aan de inrichtingseisen voldoet.
  • Uw hoofdpraktijk is minimaal drie dagdelen geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • Behandelt u patiënten enkel of primair aan huis of elders dan gaan wij geen overeenkomst met u aan.

Integrale zorg (ketenzorg)

Wilt u meer weten over de afspraken die CZ met de zorggroepen maakt over integrale zorg? Kijk dan bij de multidisciplinaire zorgprogramma’s.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact