Alles voor betere zorg

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. Dit doen we samen met het zorgveld: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Daarnaast werken we samen met de zorgaanbieders aan verbeteringen in o.a. de dementiezorg, palliatieve zorg, wondzorg en aan Samen beslissen.

Inkopen in overleg met het zorgveld

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. We betrekken het zorgveld erbij: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Door te innoveren, samen te werken en continu te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de zorg in Nederland en geven we invulling aan “Zorg die verder gaat”.

Naar boven