Alles voor betere zorg

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. Dit doen we samen met het zorgveld: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Daarnaast werken we samen met de zorgaanbieders aan verbeteringen in o.a. de dementiezorg, palliatieve zorg, wondzorg en aan Samen beslissen.

Inkopen in overleg met het zorgveld

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. We betrekken het zorgveld erbij: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Door te innoveren, samen te werken en continu te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de zorg in Nederland en geven we invulling aan “Zorg die verder gaat”.

Regie in de regio, overleg

Samenwerken aan betere zorg met Regie in de Regio

In een aantal regio’s werken we met o.a. inwoners, zorgverleners en gemeenten aan het verbeteren van de zorg. Met als doel: een betere gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten per bewoner.

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk voor patiënt en zorgverlener. Daarom stimuleren we slimme innovaties die zorgprocessen verbeteren en zorg betaalbaar en bereikbaar houden.

Algemeen-NaarBoven