Samen aan de slag voor betere wondzorg

In Nederland zijn er te veel patiƫnten met slecht genezende wonden. CZ wil de complexe wondzorg verbeteren. Samen met zorgaanbieders zijn we een aantal pilots gestart. De resultaten zijn opvallend: een complexe wond kan vele malen sneller genezen door een andere werkwijze.

Een goede inschatting van wonden, het in de gaten houden van de genezing en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris). Hierdoor kan de genezing van de wond met gemiddeld 20 weken worden verkort.

Beter voor het welzijn van patiënt en mantelzorger én voor de zorgkosten. Want de pilot liet zien dat er per patiënt ongeveer € 700 minder is uitgegeven aan wondverzorging (materiaal en zorg). CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. We hebben de ervaringen die zijn opgedaan in de pilots verwerkt in de zorginkoop voor 2018.

Zorgdossier

De wondregisseur maakt voor elke patiënt een behandelplan en houdt dit bij in een zorgdossier. Dit kan in het eigen systeem zijn of bijvoorbeeld in de registratiesystemen WoundMonitor® of WoundMonitor® Light, ontworpen door BBeterzorg/Mitralis Expertise Centrum Wondzorg. CZ is betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit registratiesysteem.

De vorderingen van het genezingsproces worden via het systeem vergeleken met bestaande protocollen en verwachtingen. Er is registratie mogelijk in woord en beeld (foto’s van de wond) zodat de wondregisseur op de hoogte blijft van het herstel en indien nodig het behandelplan kan bijstellen of doorverwijzen naar een medisch specialist.

Vergroten van wondkennis

In de pilot was het vergroten van specifieke wondkennis een belangrijk onderdeel. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige of -wondconsulent of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ditzelfde deden we bij huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Deze groep heeft een immers belangrijke signalerende functie.

Door de aandacht voor wondzorg is de vraag naar wondspecifieke opleidingen in Nederland gegroeid. Er komt vanaf september 2018 een derde wondspecifieke post HBO opleiding bij (in Nieuwegein).

Snelle signalering van een complexe wond is net zo cruciaal als de goede verzorging. Er valt juist ook winst te behalen op de tijd die zit tussen het ontstaan van de wond en het moment dat iemand adequaat wordt behandeld door de juiste deskundige op het juiste moment binnen de hele zorgketen. Een goed werkende integrale wondzorgketen waarin elke zorgverlener zijn of haar rol en verantwoordelijkheid kent, is dus erg belangrijk.

2020: Goede wondzorg voor iederéén

Na de successen uit de pilots, willen we de wondzorg in de rest van Nederland beter gaan organiseren. Want CZ vindt dat iedereen recht heeft op goede wondzorg. Het is onze ambitie om in 2020 in heel Nederland integrale wondzorg te realiseren.

Wie zijn onze pilotdeelnemers?

 • Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout (ECW)
  Een samenwerking tussen De Riethorst Stromenland en Thebe. Werkgebied: regio Breda/ Oosterhout en Land van Heusden en Altena.
 • Kenniscentrum Wondbehandeling De Zorggroep (KWB)
  Werkgebied Noord- en Midden-Limburg met wondpoli’s in Venray, Roermond en Geleen.
 • Mitralis Expertise Centrum Wondzorg en Meander Groep Zuid-Limburg
  Samenwerking tussen Mitralis ECW/ BBeterZorg en Meander Thuiszorg van Meander Groep Zuid-Limburg. Werkgebied: Parkstad Limburg.
 • Wondzorg Zeeland
  Samenwerking onder naam van het consortium Zorg Zeker Zeeland van zorgaanbieders Iriz thuiszorg, Ouderenzorg Noord-Beveland, Cederhof Kapelle en Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Werkgebied: Zeeland.
 • Mediq CombiCare – Xpertise Optimaal Benut
  Deelnemende partners: Wond Xpertise Eerste Lijn Drechtsteden (Internos/ MOB, Aafje, Albert Schweitzer ziekenhuis), Wond Xpertise Eerste Lijn Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee (Careyn, CuraMare, Stichting KOEL) en Zorggroep Haringvliet.
 • ZuidZorg
  Werkgebied: regio Eindhoven en omstreken.

Naar boven