Samen werken aan betere palliatieve zorg

In 2020 moet de palliatieve zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daar werken we samen aan met het Nationaal programma palliatieve zorg. Maar CZ doet méér. Ontdek hoe we de zorg in de laatste levensfase verder verbeteren. En hoe we u hierbij ondersteunen.

Dít doen we voor betere palliatieve zorg

CZ wil dat mensen in de laatste levensfase passende zorg ontvangen. En dat de zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt. Thuis óf in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging bijvoorbeeld.

Om dat snel en goed te realiseren, hebben we aanvullend op het Nationaal programma Palliatieve zorg aandachtspunten opgesteld die u ondersteunen om de zorg in de laatste levensfase te verbeteren.

Wie heeft welke rol?

Om palliatieve zorg goed te laten functioneren, is het goed dat alle betrokken zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden weten. Dit zijn de betrokken zorgaanbieders:

HuisartsWijkverpleegkundigeMedisch specialistische zorg

Interview met huisarts Remon Hendriksen

Lees hier het interview met huisarts Remon Hendriksen. "Je kunt heel veel voor iemand doen als 'de dokters' niets meer kunnen doen."

Algemeen-NaarBoven