Samen werken aan betere palliatieve zorg

In 2020 moet de palliatieve zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daar werken we samen aan met het Nationaal programma palliatieve zorg. Maar CZ doet méér. Ontdek hoe we de zorg in de laatste levensfase verder verbeteren. En hoe we u hierbij ondersteunen.

Dít doen we voor betere palliatieve zorg

CZ wil dat mensen in de laatste levensfase passende zorg ontvangen. En dat de zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt. Thuis óf in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging bijvoorbeeld.

Om dat snel en goed te realiseren, hebben we aanvullend op het Nationaal programma Palliatieve zorg aandachtspunten opgesteld die u ondersteunen om de zorg in de laatste levensfase te verbeteren.

Centrale zorgverlener thuis

Centrale zorgverlener thuis

Eén centrale zorgverlener verleent de generalistische zorg. En vraagt indien nodig ondersteuning van collega’s met specialistische kennis.

Samenspel formele en informele zorg

Samenspel formele en informele zorg

Een goede samenwerking tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers bevordert de kwaliteit van zorg.

Specialistische kennis

Specialistische kennis

Heeft de centrale zorgverlener ondersteuning nodig? Dan zijn er in de tweede lijn palliatieve teams beschikbaar.

Samenwerking tussen professionals

Samenwerking tussen professionals

Er zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de palliatieve zorg. In het regionaal Netwerk Palliatieve zorg werkt u samen met professionals aan goede palliatieve zorg.

Wilsverklaring

Wilsverklaring

Informatievoorziening over het vastleggen van de wensen van de patiënt.

Zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste levensfase

Verzekerden in de terminale fase en hun familie hebben veel vragen. Het CZ Zorgteam biedt één aanspreekpunt (Zorg in de Laatste Levensfase) waar zij met vragen terecht kunnen.

Wie heeft welke rol?

Om palliatieve zorg goed te laten functioneren, is het goed dat alle betrokken zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden weten. Dit zijn de betrokken zorgaanbieders:

HuisartsWijkverpleegkundigeMedisch specialistische zorg

Interview met huisarts Remon Hendriksen

Lees hier het interview met huisarts Remon Hendriksen. "Je kunt heel veel voor iemand doen als 'de dokters' niets meer kunnen doen."

Naar boven