Centrale zorgverlener thuis

Eén vast aanspreekpunt voor de patiënt

Eén centrale zorgverlener verleent de generalistische zorg. En vraagt indien nodig ondersteuning van collega’s met specialistische kennis. De situatie bepaalt welke centrale zorgverlener het best bij de patiënt past. Vertrouwen en nabijheid zijn hierbij bepalend.

De centrale zorgverlener thuis:

  • Is eerste aanspreekpunt voor de patiënt en naasten.
  • Zorgt voor een uitgebreid individueel zorgplan.
  • Wisselt gegevens uit met andere betrokken zorgverleners.
  • Heeft regelmatig contact met de patiënt.
  • Informeert de patiënt tot wanneer hij zich tot wie hij kan richten op (acute) momenten.
  • Werkt in een netwerk en weet waar specialistische kennis binnen het netwerk ingeroepen kan worden.
  • Onderhoudt algemene kennis over palliatieve zorg en kan dit aantonen middels een opleidingsplan.

Algemeen-NaarBoven