Samenspel formele en informele zorg

Op basis van vertrouwen en duidelijke afspraken.

Een goede samenwerking tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers bevordert de kwaliteit van zorg. Maak daarom meteen na de indicatiestelling afspraken over de communicatie en taakverdeling. En bespreek ieders kijk op de aanpak van zorgtaken.

En hebt u al aandacht voor mantelzorgbeleid in uw kwaliteitsbeleid? Mantelzorgers hebben tenslotte ook begeleiding en ondersteuning nodig.

Algemeen-NaarBoven