Samenwerking tussen professionals

Er zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de palliatieve zorg van een patiƫnt. In het regionaal Netwerk Palliatieve zorg werkt u samen aan goede palliatieve zorg. Maar hoe zorgt u voor een goede afstemming binnen de keten?

  1. Blijf het gesprek in de regio voeren met alle ketenpartijen. Bijvoorbeeld over reguliere doorstroom, triage, opnamecapaciteit en zorgduur. Dit kan namelijk niet alleen vanuit het ziekenhuis of de thuiszorg worden bekeken.
  2. Optimale afstemming van de zorg binnen een keten zien we vooral als verantwoordelijkheid van de betrokken zorgaanbieders. Ondanks afgestemde zorgcontractering en de toenemende inzet van regioregisseurs, kan er toch een mismatch zijn in de afstemming tussen vraag en aanbod in de regio. Dit kan betrekking hebben op de kwaliteit en de kwantiteit van de zorg (tijdige zorgverlening).
  3. Heb respect en begrip voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. We moeten beelden en verwachtingen met elkaar blijven uitwisselen. En in contact blijven, ook in drukkere tijden.

Naar boven