Wilsverklaring

Informatievoorziening over vastleggen wensen van de patiƫnt.

Dit verwacht CZ over de informatievoorziening over vastleggen wensen van de patiënt

  1. De palliatieve fase begint vroegtijdig met een markeringsgesprek tussen de arts en de patiënt. Dit is het moment waarop een individueel zorgplan wordt opgesteld. Dit zorgplan wordt opgevolgd en zo nodig aangepast.
  2. De arts bespreekt de wensen voor het laatste deel van het leven met de patiënt. Bijvoorbeeld over behandeling en het levenseinde. Deze wensen zijn mogelijk vastgelegd in een wilsverklaring.
  3. De arts kent en respecteert de wensen van de patiënt. Ook is het van belang dat de arts zijn of haar eigen grenzen aangeeft. En de patiënt zo nodig verwijst naar een collega of andere hulpverlener.

Algemeen-NaarBoven