CZ Zorgteam: Zorg in de Laatste Levensfase

Eén aanspreekpunt voor patiënten en hun families.

Verzekerden in de terminale fase en hun familie hebben veel vragen. Het CZ Zorgteam biedt één aanspreekpunt (Zorg in de Laatste Levensfase) waar patiënten en hun familie met vragen terecht kunnen. Ze kunnen terecht voor informatie over:

  • euthanasie
  • rouwverwerking
  • hospice, ook vergoeding van eigen bijdrage
  • terminale thuiszorg
  • patiëntenverenigingen

Akkoordverklaring met één telefoontje

Eén telefoontje van de huisarts, behandelend specialist of apotheker aan CZ is voldoende om te beoordelen of een akkoordverklaring "laatste levensfase" afgegeven kan worden. Met deze akkoordverklaring is het mogelijk zorg te vergoeden die normaal gesproken niet onder uw overeenkomst of de Zorgverzekeringswet valt. We kijken per situatie welke zorg nodig is. Wilt u een akkoordverklaring aanvragen?

Bent u apotheker of hospice medewerker? Stuur dan de aanvraag voor akkoordverklaring naar afdeling Medische beoordelingen Farmacie: Vermeld de ingangsdatum. Het e-mailadres is mbz.farmacie@cz.nl. Bent u huisarts of behandelend specialist, neem dan contact op met het Zorgteam. Bel (013) 594 91 10 keuze 1. Of mail het CZ Zorgteam.

Naar boven