CZ Zorgteam: Zorg in de Laatste Levensfase

Eén aanspreekpunt voor patiënten en hun families.

Verzekerden in de terminale fase en hun familie hebben veel vragen. Het CZ Zorgteam biedt één aanspreekpunt (Zorg in de Laatste Levensfase) waar patiënten en hun familie met vragen terecht kunnen. Ze kunnen terecht voor informatie over:

  • euthanasie
  • rouwverwerking
  • hospice, ook vergoeding van eigen bijdrage
  • terminale thuiszorg
  • patiëntenverenigingen

Akkoordverklaring met één telefoontje

Eén telefoontje van de huisarts, behandelend specialist of apotheker naar het CZ Zorgteam is voldoende om te beoordelen of een akkoordverklaring "laatste levensfase" afgegeven kan worden. Wilt u een akkoordverklaring aanvragen? Onze Zorgadviseurs helpen graag. Bel (013) 594 91 10 (keuze 2). Of mail het CZ Zorgteam.