Samen werken aan toekomstbestendige dementiezorg

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren enorm toe. Wij willen dat iedereen die leeft met dementie in de toekomst kan blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning. En daarom willen wij samen met u het zorgpad dementie verbeteren. Met nieuwe zorgconcepten en tools bijvoorbeeld. Ontdek hoe dit ú kan helpen.

Optimaliseren van het zorgpad

In verschillende regio’s in Zuid-Nederland werken we samen met regionale zorg- en welzijnsorganisaties om het zorgpad dementie te verbeteren. Samen brengen we knelpunten in kaart en experimenten we met nieuwe concepten en tools. Bekijk meteen welke tools al beschikbaar zijn en hoe deze u helpen.

Knelpunten in uw regio oplossen

De tools uit onze toolbox dragen bij aan het oplossen van de belangrijkste knelpunten die onze pilotregio’s ervaren:

Knelpunt 1: Onvoldoende inzicht regionale samenwerking

U kunt deze tools inzetten als eerste stap bij het optimaliseren van het zorgpad dementie. Het geeft inzicht in de samenwerking en ervaren knelpunten in uw regio.

Knelpunt 2: Onvoldoende kennis over dementie

Deze tools helpen om in uw regio aandacht te vragen voor het thema dementie. En mantelzorgers om het gedrag van iemand met dementie beter te begrijpen.

Knelpunt 3: Aanbod zorg en ondersteuning niet bekend

Met deze tools maakt u het complete zorg- en ondersteuningsaanbod in uw regio op een logische en begrijpelijke manier inzichtelijk voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Keuzewijzer Dementie


Mantelzorgtest/Zicht op mijn mantelzorg

Interesse?

Hebt u interesse in één van de tools?

Uitgelicht: Netwerk reviewscan voor inzicht in uw dementienetwerk

Wilt u inzicht in het functioneren van het dementienetwerk? En concrete input voor het optimaliseren van het zorgpad dementie in úw regio?

Bekijk wat de Netwerk reviewscan voor u kan betekenen