Krijg inzicht in uw dementienetwerk met de Netwerk reviewscan

Wilt u inzicht in het functioneren van het dementienetwerk? En concrete input voor het optimaliseren van het zorgpad dementie in úw regio? Dan kunt u hiervoor gebruik maken van de Netwerk reviewscan.

Meet de kwaliteit van uw dementienetwerk

Met de Netwerk reviewscan meet u de kwaliteit van de regionale samenwerking aan de hand van landelijk vastgestelde sleutelfactoren. Zo krijgt u inzicht in het functioneren van uw dementienetwerk. Ook krijgt u concrete input voor het verder optimaliseren van het zorgpad dementie en het schrijven van het meerjarenplan voor uw netwerk.

Zó werkt het

  1. Alle ketenpartners vullen individueel een vragenlijst in over het functioneren van het netwerk op de onderdelen spelregels, structuur, inhoud, ontwikkelingsperspectief en financiering.
  2. U gaat tijdens een gestructureerd groepsgesprek met andere ketenpartners in discussie over de resultaten uit de vragenlijst.
  3. Aan het eind van het gesprek bepaalt u samen een gezamenlijke score op het algemeen functioneren van de keten
  4. In de eindrapportage staan de scores op de sleutelfactoren én worden concrete verbetervoorstellen gedaan voor het dementienetwerk.

Naar boven