Zorginkoop, kwaliteit en kosten

Door goede zorginkoop wil CZ bijdragen aan het betaalbaar en bereikbaar blijven van zorg. Maar inkopen op kosten én kwaliteit, kan dat wel tegelijkertijd? Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Het vergt een zorgvuldige afweging en verschilt per soort zorg. Soms kopen we vooral in op kwaliteit, soms voornamelijk op kosten en in andere gevallen op een combinatie daarvan.

Inkoop op kwaliteit

Wanneer?

Patiënten willen zorg krijgen die een oplossing biedt voor hun klachten. De mate waarin dit gebeurt, noemen we ook wel kwaliteit van zorg. In de afweging tussen kosten en kwaliteit, zijn er aandoeningen waarbij de impact zó groot is op de patiënt, dat we bij de inkoop alleen naar kwaliteit kijken. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer we verschillen in klinische effectiviteit zien bij aandoeningen die levensbedreigend zijn.  Lees meer over onze visie op kwaliteit

Hoe?

Inkopen op kwaliteit doen we op verschillende manieren. Met selectieve inkoop bijvoorbeeld, contracteren we sommige aanbieders wel en andere niet. Maar er zijn ook andere manieren waarop we inkopen op kwaliteit. Denk hierbij aan het maken van afspraken met zorgaanbieders dat zij meer patiënten met de betreffende aandoening gaan behandelen, waardoor het behandelteam beter kan samenwerken en meer ervaring krijgt.

Hierbij werken we ook vaak samen met aanbieders om de kwaliteit nog verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan zorg bij prostaat- of huidkanker. Of zorg bij ernstige eet-of persoonlijkheidsstoornissen.

Inkoop op kosten

Wanneer?

Iedereen wil graag een stabiele, lage premie. Daarom letten we ook op de kosten van de zorg. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van kwaliteit. Een reden om de kosten een doorslaggevende rol te geven bij het sluiten van overeenkomsten over zorg is als er bijvoorbeeld geen kwaliteitsinformatie is (en die is er helaas te vaak nog niet).

Dat geldt ook als de kwaliteit bij zorgaanbieders vrijwel gelijk en de zorg relatief eenvoudig is. Om klanten te ondersteunen bij het kiezen van een zorgaanbieder, publiceren we op de Zorgvinder de patiëntwaarderingen van Zorgkaart Nederland.

Hoe?

Bij de zorginkoop maken we afspraken met zorgaanbieders over de tarieven van een behandeling (bijvoorbeeld bij fysiotherapie en huisartsenzorg). In sommige gevallen maken we ook afspraken over het aantal patiënten dat zij dat jaar in principe kunnen behandelen. Dan spreken we een omzetplafond af.

Lees meer over het omzetplafond

Inkoop op kwaliteit en kosten

Wanneer?

Steeds vaker maken we met zorgaanbieders afspraken over zowel de kosten als de kwaliteit. Dit komt doordat er steeds meer kwaliteitsgegevens beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld over klinische effectiviteit, maar ook klanttevredenheid (PREM’s en PROM’s) en kwaliteit van leven. We kijken dan dus naar zowel de uitkomst van een behandeling als de kosten ervan. Dat doen we alleen als de kwaliteit van de zorg van een hoog niveau is en de verschillen tussen zorgaanbieders klein zijn.

Hoe?

Er zijn verschillende manieren waarop we inkopen op kosten en kwaliteit. Voor een aantal aanbieders laten we de hoogte van het tarief afhangen van de geleverde kwaliteit (bijvoorbeeld bij apotheek- en kraamzorg). Het meest in het oog springende zijn een aantal aandoeningen die we ‘waardegedreven’ inkopen.

Hierbij kijken we naar het hele zorgpad dat de patiënt aflegt. Van voorkomen van ziekte tot het uiteindelijke resultaat. De behoefte van de patiënt staat hierbij steeds centraal. We kopen zorg in op prijs én kwaliteit bij bijvoorbeeld wondzorg, depressie en apotheekzorg.

Naar boven