Waarom we sommige zorg selectief inkopen

CZ groep wil de beste zorg voor haar verzekerden. Daarom contracteren we voor bepaalde behandelingen of aandoeningen alleen gespecialiseerde zorgaanbieders. Wij geloven namelijk dat de zorg beter wordt als zorgaanbieders doen waar ze goed in zijn.

De beste zorg, voor iedereen

CZ groep vindt dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Daarom maken we jaarlijks afspraken met u als zorgaanbieder over de kwaliteit en prijs van zorg.

Selectief inkopen voor goede, betaalbare zorg

Maar we gaan vérder. Sommige zorg kopen we selectief in. Dan sluiten we alleen contracten met zorgaanbieders die voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Dat doen we bijvoorbeeld voor de behandeling van bariatrie, schisis, basaal- en/of plaveiselcelcarcinoom in het gelaat door Mohs’ chirurgie en langdurige infectie na heup of knieprothese (infectieprothesiologie). Wij kopen deze zorg selectief in en dus niet bij alle zorgaanbieders. Ook de behandeling van etalagebenen door een gespecialiseerde fysiotherapeut kopen we selectief in. Net als de behandeling van ernstige eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen door een GGZ-zorgaanbieder.

Borstkankerzorg: CZ kiest voor nieuwe koers

Het gaat goed met de borstkankerzorg in Nederland: alle ziekenhuizen voldoen voor borstkankerzorg aan onze kwaliteitsvoorwaarden. Daarom is het tijd voor de volgende stap. We gaan op termijn kijken naar de resultaten van de zorg, en dan vooral naar de resultaten die voor de patiënt belangrijk zijn. Dat doen we door te meten of de behandeling op een goede manier is verlopen. Lees meer over de behandeling bij borstkanker.

Beste zorg in 2018

Ook voor 2018 beoordeelt CZ groep weer zorgaanbieders voor deze behandelingen. Bekijk de kwaliteitseisen voor zorg bij bariatrie, schisis, infectieprothesiologie en Mohs-chirurgie bij huidkanker. U ziet in de Zorgvinder ziet u ook welke zorgverleners wij gecontracteerd hebben en welke beoordeling zij krijgen.

Zorgvinder

Hoe bepalen we onze kwaliteitseisen?

De kwaliteitseisen die we stellen, bepalen we zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen, patiëntenverenigingen en specialisten. Deze lichten we toe in het zorginkoopbeleid en in de verschillende verantwoordingsdocumenten. We volgen hierbij landelijke normen, maar stellen soms zelf ook hogere normen om de kwaliteit verder te verbeteren. Voldoet u niet aan de gestelde inkoopvoorwaarden? Dan krijgt u geen overeenkomst.

Lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

een vergoeding als ze naar een zorgverlener gaan waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaan ze naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan is de vergoeding soms lager en krijgen zij misschien niet alles vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van het pakket dat een verzekerde heeft gekozen. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Vragen?

Krijgt u vragen van verzekerden van de CZ groep over onze selectieve inkoop? Verwijst u ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (ma-vr, 9:00-17:00 uur).