Zorginkoop op kwaliteit én kosten

Steeds vaker maken we met zorgaanbieders afspraken over zowel de kosten als de kwaliteit. Dit komt doordat er steeds meer kwaliteitsgegevens beschikbaar zijn. We kopen vooral in op kwaliteit en kosten bij zorg die niet zo complex is en waarbij de kwaliteit en kosten goed te vergelijken zijn.

Waarom kopen we zorg in op kwaliteit en kosten?

Te vaak zijn de kosten van een behandeling nog leidend bij zorginkoop. Wij vinden dat kwaliteit ook zoveel meegenomen moet worden. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest om die kwaliteit ook echt te meten. Denk aan gegevens over klinische effectiviteit, klanttevredenheid (PREM’s en PROM’s) en betere kwaliteit van leven. Bij niet complexe zorg kunnen we ook de kosten daar tegenover zetten. We kijken op deze manier dus naar zowel de uitkomst van een behandeling als de kosten ervan.

Hoe kopen we in op kwaliteit en kosten?

Er zijn verschillende manieren waarop we inkopen op kosten en kwaliteit. Voor een aantal aanbieders laten we de hoogte van het tarief afhangen van de geleverde kwaliteit (bijvoorbeeld bij apotheek- en kraamzorg). Het meest in het oog springende zijn een aantal aandoeningen die we ‘waardegedreven’ inkopen. Hierbij kijken we naar het hele proces dat de patiënt aflegt, van voorkomen van ziekte tot het uiteindelijke resultaat. De behoefte van de patiënt staat hierbij steeds centraal.

Welke zorg kopen we in op kwaliteit en kosten?

We kopen in op kwaliteit en kosten bij bijvoorbeeld:

  • Wondzorg
  • Heup- en knieartrose (electieve orthopedie)
  • Depressie
  • Apotheekzorg

Zo bepalen we de kwaliteitseisen onze zorginkoop

Landelijk zijn steeds meer partijen bezig met het transparant maken van de kwaliteit van zorg, zoals DICA, IKNL, het Zorginstituut Nederland en Meetbaar Beter. Deze informatie gebruiken we voor onze zorginkoop.

De kwaliteitseisen die we stellen, bepalen we daarnaast zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen, patiëntenverenigingen en specialisten. We volgen hierbij landelijke normen, maar stellen soms zelf ook hogere normen om de kwaliteit verder te verbeteren.

Lees meer over onze visie op kwaliteit

Inkopen in overleg met het zorgveld

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. Hierbij betrekken we en werken we steeds meer samen met het zorgveld: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Door te innoveren, samen te werken en continu te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de zorg in Nederland en geven we invulling aan “Zorg die verder gaat”.

Zo betrekken we patiënten bij ons inkoopbeleid

De afgelopen jaren zijn patiëntenorganisaties en verzekerden steeds nauwer en vaker betrokken bij onze zorginkoop. We hebben forse ambities om dit verder uit te bouwen.

Samenwerken aan betere zorg met Regie in de Regio

In een aantal regio’s werken we met o.a. inwoners, zorgverleners en gemeenten aan het verbeteren van de zorg. Met als doel: een betere gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten per bewoner.

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk voor patiënt en zorgverlener. Daarom stimuleren we slimme innovaties die zorgprocessen verbeteren en zorg betaalbaar en bereikbaar houden.

Vragen?

Krijgt u vragen van onze verzekerden over inkoop van zorg? Verwijst u ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (ma-vr, 9:00-17:00 uur).