Zorginkoopbeleid 2024

CZ groep vindt dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Daarom maken we jaarlijks afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en prijs van hun zorg.

In ons zorginkoopbeleid leest u meer over onze visie en uitgangspunten van ons inkoopproces van 2024. De meest recente versies vindt u op Zorginkoopbeleid.