Zorginnovatie

CZ draagt graag bij aan innovaties in de zorg. De afdeling Zorginnovatie ontwikkelt en implementeert samen met andere belanghebbenden nieuwe manieren van werken in de zorg met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden.

Onze projecten zijn ingedeeld in 5 thema’s

 • Effectieve zorggerelateerde preventie
 • Patiënt empowerment
 • Integrale zorg
 • E-health
 • Kwaliteit

In de brochure Zorginnovatie bij CZ leest u meer over deze thema's.

Dien uw idee in

We nodigen u graag uit uw idee in te dienen via het Vragenformulier nieuwe ideeën. We nemen alleen ideeën in behandeling die ingediend zijn via dit formulier. De afdeling Zorginnovatie beoordeelt nieuwe ideeën op basis van onder andere onderstaande criteria:

 • uw idee is uniek, innovatief of baanbrekend
 • een helder omschreven doelstelling en doelgroep
 • een duidelijke toegevoegde waarde voor CZ en haar verzekerden
 • er is aantoonbaar draagvlak voor uw idee
 • het draagt minimaal bij aan één van de drie doelstellingen; oftewel het levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 • heeft een duidelijke gedefinieerde rol voor CZ

Als afdeling Zorginnovatie kunnen we een stimulerende en/of faciliterende rol oppakken bij de verdere ontwikkeling van uw idee. We maken hierbij gebruik van een uitgebreid extern en intern netwerk op het gebied van gezondheidszorg, projectmanagement en financiën. CZ biedt haar kennis en kunde aan om uw idee om te zetten naar een succesvolle innovatie in de zorg.