CZ groep erkent en contracteert per 1 april 2022 meer leefstijlcoaches

Het afgelopen jaar hebben KNGF en SKF, NVD, VvOCM en CZ groep constructieve gesprekken gevoerd over het leveren van kwalitatief goede zorg op het gebied van leefstijlcoaching. Het resultaat hiervan is dat CZ groep de aantekening ‘leefstijlcoach’ van KNGF/SKF, NVD en VVOCM erkent én voor de uitvoering van de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) contracteert vanaf 1 april 2022.

Alle partijen zijn van mening dat een leefstijlcoach kennis, vaardigheden en competenties moet bezitten om kwalitatief goede GLI-zorg te kunnen leveren. (Bij)scholing en werkervaring zijn hiervoor vereist. De gevoerde gesprekken hebben dan ook geleid tot een aangepast (her)registratiebeleid leefstijlcoaching. CZ groep evalueert de komende twee jaar of de kwaliteit van de leefstijlcoaches zijn inziens op deze manier voldoende geborgd is.

Naast het register Kabiz (waar BLCN zijn kwaliteitsregister heeft ondergebracht) erkent CZ groep nu ook de registers KRF NL (KNGF), Keurmerk Register (SKF) en Kwaliteitsregister Paramedici (NVD/VvOCM). Leefstijlcoaches die hierin geregistreerd staan kunnen vanaf 1 april 2022 een overeenkomst bij CZ groep aanvragen voor het uitvoeren van de GLI. De aanvraag zal beoordeeld worden aan de hand van de voorwaarden van het aangepaste zorginkoopbeleid GLI 2022.

Alle partijen zijn verheugd dat we met elkaar tot goede afspraken zijn gekomen. Hiermee wordt de focus meer op kwaliteit van GLI-zorg gelegd. We zijn overtuigd dat dit de implementatie van de GLI ten goede komt. Hierin is ook een rol weggelegd voor de paramedicus met kennis en ervaring met leefstijlcoaching.

Mogelijk zullen de beroepsverenigingen afzonderlijk van elkaar berichten wat dit betekent voor hun leden. Meer informatie is binnenkort te vinden op onze website.

Naar boven