De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) tijdens de coronacrisis

Landelijke afspraken over het veilig continueren van GLI

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de manier waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Veel mensen kunnen niet meer naar hun zorgverlener. Wij waarderen de inzet van zorgaanbieders om de zorg voor hun patiënten zo goed als mogelijk en op een veilige manier te continueren. Als zorgverzekeraar willen wij ons inzetten om zorgaanbieders in deze moeilijk tijd zo goed mogelijk te ondersteunen.

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat ook de continuïteit van het leveren van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor hun verzekerden gewaarborgd is. Er is door zorgverzekeraars een gezamenlijke lijn voor zorgaanbieders over het veilig verlenen van (digitale) GLI-zorg opgesteld tijdens de coronacrisis. De gebruikelijke en meest optimale behandeling vindt face to-face plaats, maar is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Zorgverzekeraars geven zorgaanbieders daarom de ruimte om GLI-zorg tijdelijk op een andere manier dan gebruikelijk aan te bieden. Waar mogelijk zal de zorg op afstand worden geleverd door middel van telefonische- of videoconsulten.

Uitzonderingsmaatregel

Deze uitzonderingsmaatregel gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderhoudt nauw contact met betrokken partijen, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid te bespreken en op te lossen.

Evaluatie digitale zorg

De interventie-eigenaren van de drie erkende GLI-programma’s (Beweegkuur, CooL en SLIMMER) hebben aangegeven deze periode te willen benutten voor het evalueren van de kwaliteit en effectiviteit van de geboden zorg (op afstand). Zorgverzekeraars vinden dit positief en vragen hen de resultaten later met de bij GLI-zorg betrokken partijen te bespreken.

Naar boven