Indicatoren landelijk register GLI-monitor

23 januari 2019

Momenteel is de landelijke GLI-monitor bezig met het gebruiksklaar maken van het systeem voor de registratie van de GLI-indicatoren. Om u te kunnen voorzien van de juiste indicatoren, publiceren wij alvast de indicatorenlijst die door het RIVM beschikbaar is gesteld. Wij vragen u om deze indicatoren bij de nu startende deelnemers vast te leggen. U kunt deze gegevens op een later moment in het landelijk systeem invoeren.

Vragenlijst registreren indicatoren voor GLI monitor