Publicatie geactualiseerd inkoopbeleid GLI

CZ groep heeft per 1 april haar inkoopbeleid GLI gepubliceerd onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de beleidsregel door de NZa. Op 3 juli is de definitieve beleidsregel gepubliceerd en is bepaald dat met ingang van 1 januari 2019 de aanspraak op en bekostiging van de GLI binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) als een nieuwe verstrekking wordt opgenomen in het basispakket.

30 augustus 2018

 

Onder het kopje ’Beleid’ vindt u het geactualiseerde inkoopbeleid GLI van CZ groep.

Met deze nieuwe verstrekking beschikt de huisarts, als poortwachter tot de zorg, in de eerste lijn over een integraal zorgaanbod voor patiënten met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

Voor mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, is de GLI volgens de Zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland de eerste keus. De GLI bestaat uit het verbeteren van het voedingspatroon en het normaliseren van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit. Het doel is een duurzame gedragsverandering bewerkstelligen en daarmee ziekten voorkomen die aan overgewicht gerelateerd zijn. Daarnaast kan leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijl interventie) ervoor zorgen dat de zorg op langere termijn betaalbaar blijft doordat ziekten kunnen worden voorkomen.

CZ groep gaat deze zorg inkopen bij regionale samenwerkingsverbanden (voorheen: ‘zorggroepen’).

Op deze pagina vindt u beleid, (contact)informatie, voorwaarden en het aanvraagformulier tot het aangaan van een overeenkomst met CZ groep.