Aanpassing tariefbeschikking NZa POH-GGZ

Per 1 januari 2017 heeft de NZa de tarieven voor de module POH-GGZ aangepast. Per genoemde datum kan maximaal 12 uur POH-GGZ per week per 2.350 patiƫnten via het moduletarief POH-GGZ worden gefinancierd. Dit is inclusief de afspraken voor e-health, consultatie en triage.

Afspraken waarbij meer dan 12 uur POH-GGZ per week wordt ingezet, zijn alleen mogelijk via segment 3 voor huisartsen die de overeenkomst vrijgevestigd huisarts van CZ hebben getekend. Hiervoor is de prestatie ‘Aanvullend moduletarief POH-GGZ’ uitgegeven.

Tarieven en prestatiecodes

Prestatie Prestatiecode kwartaaltarief 2017 kwartaaltarief 2018
Moduletarief POH-GGZ
11201
Maximaal 
€ 2,83
Maximaal 
€ 2,87
Aanvullend moduletarief POH-GGZ
31343
Het meerdere boven het
maximum moduletarief
zoals is vastgesteld door CZ*
Het meerdere boven het
maximum moduletarief
zoals is vastgesteld door CZ*

* Om voor het aanvullende moduletarief POH-GGZ in aanmerking te komen, dient CZ expliciet toestemming te geven:

Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij u naar de meest recente versie van de tariefbeschikking op de website van de NZa.

Contact

Vragen over contracten en zorgverlenergegevens? Neem contact op met Relatiebeheer Huisartsenzorg