Aanvullend moduletarief POH-GGZ

Afspraken waarbij meer dan 12 uur POH-GGZ per week per normpraktijk wordt ingezet, zijn alleen mogelijk via segment 3 voor huisartsen die de overeenkomst vrijgevestigd huisarts van CZ hebben getekend. Dit is inclusief de afspraken voor e-health, consultatie en triage. Hiervoor is de prestatie ‘Aanvullend moduletarief POH-GGZ’ uitgegeven.

Tarieven en prestatiecodes

Prestatie Prestatiecode kwartaaltarief 2019 kwartaaltarief 2020
Moduletarief POH-GGZ
11201
Maximaal 
€ 3,01
Maximaal 
€ 3,07
Aanvullend moduletarief POH-GGZ
31343
Het meerdere boven het
maximum moduletarief
zoals is vastgesteld door CZ*
Het meerdere boven het
maximum moduletarief
zoals is vastgesteld door CZ*

* Om voor het aanvullende moduletarief POH-GGZ in aanmerking te komen, dient CZ expliciet toestemming te geven:

Contact

Vragen over contracten en zorgaanbiedergegevens? Neem contact op met Relatiebeheer Huisartsenzorg.