Formulariumgericht voorschrijven (FGV)

CZ groep wil samen met de huisartsen het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen door middel van een prestatiebeloning. Vanaf 2018 wordt hiervoor het Formulariumgericht voorschrijven toegepast. Voorschrijfgegevens uit het eigen HuisartsInformatieSysteem (HIS) worden hierbij getoetst aan het gebruikte formularium.

Het doel is om het voorschrijfgedrag van huisartsen in positieve zin te beïnvloeden, omdat deze formularia de regionale of landelijke afspraken bevatten tussen zorgverleners over medicamenteuze adviezen bij een bepaalde ziekte of indicatie. Binnen deze prestatie wordt beoordeeld in welke mate formulariumgericht is voorgeschreven.

Naar boven