Multidisciplinaire zorgprogramma's

CZ heeft voor ieder Multidisciplinair zorgprogramma een inkoopkader vastgesteld. De inhoud van deze inkoopkaders is gebaseerd op de zorgstandaarden. De Medisch Advies Groep van CZ is betrokken geweest bij het opstellen van deze kaders.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer huisartsen- en multidisciplinaire zorg.

Algemeen-NaarBoven