Declareren

U levert uw declaraties digitaal aan via VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Huisartsenhulp.

Informatie over het terugstorten van niet bestede gelden

Via de nacalculatie is een bedrag aan niet bestede gelden vastgesteld dat terugbetaald zal worden aan CZ.

Gegevens voor het terugstorten

IBAN-nummer CZ: NL33 INGB 0668 1867 39
T.n.v.: CZ Tilburg
O.v.v.: 185450/[AGB-code]/SK/[Jaartal(len) waarop terugbetaling betrekking heeft]

Bij de AGB-code in de omschrijving is de 6-cijferige code voldoende, bijvoorbeeld 185450/530001/SK/2018. Het bedrag dient in zijn geheel teruggestort te worden.

Stuur ons een e-mail

Wij verzoeken u vóór het terugstorten van het bedrag een e-mail te sturen waarin u vermeldt:

  • het totaal terug te betalen bedrag
  • een specificatie van het bedrag per zorgprogramma
  • het jaar of de jaren waarop de terugbetaling betrekking heeft.

Tot slot attenderen wij u erop dat deze terugbetalingsprocedure ook van toepassing is op alle (verre) zorgverzekeraars die onze overeenkomst gevolgd hebben. Wij vertrouwen erop dat u naar rato van het marktaandeel ook de terugbetaling naar deze zorgverzekeraars zal verzorgen.

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis. 

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.