Integrale compensatieregeling wijkverpleging

CZ wil met deze integrale compensatieregeling grote zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ financieel tegemoet komen als ze door de uitbraak van corona te maken hebben gehad met inkomstenderving en extra kosten. Net als bij andere zorggroepen wil CZ met deze bijdragen en vergoedingen ervoor zorgen dat de zorg niet in het nauw komt en kan doorgaan, ook na de coronacrisis.

Wie kunnen de continuïteitsbijdrage en/of generieke meerkostenvergoeding 2020 aanvragen?

Zorgaanbieders van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en/of geriatrische revalidatiezorg (GRZ) met een door zorgverzekeraars vergoede jaaromzet van meer dan € 10 miljoen komen in aanmerking voor een specifieke, integrale compensatieregeling die voorziet in een continuïteitsbijdrage en/of generieke meerkostenvergoeding.

Hoe kan de continuïteitsbijdrage en/of generieke meerkostenvergoeding 2020 aangevraagd worden?

De compensatieregelingen kunnen door zorgaanbieders van 30 maart tot en met 30 april 2021 aangevraagd worden via de Uitvraagmodule in het Zorginkoop-portaal van VECOZO. Zorgaanbieders worden per AGB-ondernemingscode door VECOZO per mail uitgenodigd om een aanvraag te doen. Hiervoor zijn een aansluiting bij VECOZO en een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig. Zorgaanbieders bepalen zelf of zij de continuïteitsbijdrage en/of generieke meerkostenvergoeding daadwerkelijk willen aanvragen.

Vragen

Heeft u als zorgaanbieder een vraag over de inhoud van de integrale compensatieregeling 2020 voor grote zorgaanbieders wijkverpleging, ELV of GRZ? Bekijk dan de documenten op de website van ZN. Hier staan ook veelgestelde vragen en antwoorden.

Naar boven