Palliatieve zorg en de rol van de wijkverpleegkundige

CZ streeft naar goede palliatieve zorg die beter aansluit op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daarvoor werken we samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Ook uw rol als wijkverpleegkundige is daarbij onmisbaar. Kijk wat uw rol is en hoe we u hierbij ondersteunen.

Wat is de rol van de wijkverpleegkundige?

Als wijkverpleegkundige bent u de centrale zorgaanbieder. U coördineert de zorgverlening van alle betrokken disciplines, zodat de patiënt altijd de juiste en kwalitatief goede zorg op het juiste moment krijgt. En de zorg van de verschillende zorgaanbieders optimaal op elkaar is afgestemd. Zo draagt u samen bij aan het welzijn van de patiënt.

 • Iedere wijkverpleegkundige niveau 4 of 5 vervult de rol van centrale zorgaanbieder voor de eigen patiënten in de wijk. In de meeste gevallen is sprake van generalistische zorg en kunt u de patiënt in de laatste levensfase ondersteunen. Palliatieve zorg is onderdeel van uw dagelijkse werk.
 • Iedere thuiszorgorganisatie heeft een intern opleidingsplan, waarin ook palliatieve zorg een onderdeel is. De organisatie is ervoor verantwoordelijk toezicht te houden op kennis en kunde van de in dienst zijnde verpleegkundige. In het zorgveld wordt de rol van centrale zorgaanbieder soms ook vervuld door een huisarts of praktijkondersteuner.

Wat is de rol van andere zorgaanbieders?

Om palliatieve zorg goed te laten functioneren, is het goed dat alle betrokken zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden weten. Dat zijn:

 1. Huisarts
 2. Wijkverpleegkundige
 3. Medisch specialistische zorg

Wat doet CZ voor betere palliatieve zorg?

Vanaf 2020 moet de palliatieve zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daar werken we samen aan met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Maar CZ doet méér.

CZ streeft naar palliatieve zorg die is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt. Thuis óf in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging bijvoorbeeld. Om dat snel en goed te realiseren, hebben we aanvullend op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 6 aandachtspunten opgesteld die u ondersteunen om de zorg in de laatste levensfase te verbeteren.

 1. Centrale zorgaanbieder thuis: Eén centrale zorgaanbieder verleent de generalistische zorg. En vraagt indien nodig ondersteuning van collega’s met specialistische kennis.
 2. Samenspel formele en informele zorg: Een goede samenwerking tussen professionele zorgaanbieders, mantelzorgers en vrijwilligers bevordert de kwaliteit van zorg.
 3. Specialistische kennis: Heeft de centrale zorgaanbieder ondersteuning nodig? Dan zijn er in de tweede lijn palliatieve teams beschikbaar:
  • Volgens SONCOS moet het palliatieve team tenminste bestaan uit 2 medisch specialisten en een verpleegkundige met specifieke expertise in de palliatieve zorg (oncologie en pijngeneeskunde).
  • CZ wil daarnaast dat in het palliatieve team: 1 van de 2 specialisten een geriater is, er een diëtist aanwezig is en een spiritueel ondersteuner (geestelijk verzorger of maatschappelijk werker).
 4. Samenwerking tussen professionals: Er zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de palliatieve zorg. In het regionaal Netwerk Palliatieve zorg werkt u samen met professionals aan goede palliatieve zorg.
 5. Wilsverklaring: Goede informatievoorziening over het vastleggen van de wensen van de patiënt.
 6. Zorg in de laatste levensfase: Patiënten in de terminale fase en hun familie zitten vaak met veel vragen. Het CZ Zorgteam biedt één aanspreekpunt voor zorg in de laatste levensfase waar zij met vragen terecht kunnen.

Naar boven