Thuiszorgtechnologie

Thuiszorgtechnologie moet eraan bijdragen dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft, met behoud van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. CZ streeft daarom naar een verdere opschaling en versnelling van de implementatie van zinvolle en doelmatige (proces)innovaties.

Momenteel leren we in verschillende ouderenzorg-projecten samen met partners hoe we thuiszorgtechnologie succesvol kunnen toepassen in bestaande zorgprocessen.

Medicijndispenser

CZ groep wil in de contractering met zorgaanbieders wijkverpleging de medicijndispenser standaard gaan inkopen. Dit betekent dat zorgaanbieders via een aanvraagformulier financiering kunnen aanvragen voor deze thuiszorgtechnologie die een bewezen positieve businesscase heeft. Deze financiering loopt via de Beleidsregel verpleging en verzorging op de prestatie Thuiszorgtechnologie. Voor andere vormen van thuiszorgtechnologie zijn we bereid om maatwerkafspraken te maken als deze bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de wijkverpleging (bijvoorbeeld meer cliënten helpen in dezelfde tijd).

Aanvraag indienen voor financiering

Met het formulier kunt u een aanvraag indienen voor de financiering van thuiszorgtechnologie. Als u de benodigde gegevens hebt ingevuld (zie hiervoor ook het tabblad ‘toelichting’), slaat u dit bestand op en stuurt u het naar uw zorginkoper.

Naar boven