Geen zorgplan meer nodig bij aanvragen pgb

Vanaf 2020 vraagt CZ geen zorgplan meer op bij pgb aanvraagformulieren. Wel zijn er aanpassingen gedaan aan het aanvraagformulier.

Aanleiding van deze aanpassing is de privacywetgeving. CZ moet namelijk de informatie uit het zorgplan die niet nodig is voor de beoordeling van de machtiging terugsturen. Bovendien moesten er vaak aanvullende vragen worden gestelde aan de wijkverpleegkundigen. Het zorgplan bood namelijk onvoldoende informatie over het verpleegkundig proces.

Daarom vraagt CZ per 2020 geen zorgplan meer op bij het pgb aanvraagformulier. Op basis van het verpleegkundig proces is aanvraagformulier deel 1 aangepast. Door deze aanpassingen zal de machtigingsprocedure sneller verlopen en wordt de wijkverpleegkundige minder belast met aanvullende vragen. Het aanvraagformulier deel 2 vult u zelf in.

Landelijk wordt er zo veel mogelijk een uniforme lijn rondom pgb afgesproken. Echter mag een verzekeraar ook individuele beleidslijnen opnemen. Het aanvraagformulier is hier een onderdeel van.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van wijkverpleging.

Naar boven