Aangepaste puntentelling classificatie 2017

CZ meet jaarlijks de kwaliteit van openbare apotheken. Op basis van welke indicatoren staat beschreven in de Kwaliteitsmonitor.

1 augustus 2017

Patiëntervaringen

Patiëntervaringen zijn voor CZ belangrijke graadmeters als het gaat om het bepalen van de kwaliteit van openbare apotheken. Enkele indicatoren van de Kwaliteitsmonitor 2017 hebben daarom betrekking op de ervaringen van patiënten bij apotheken. In voorgaande jaren zijn deze ervaringen gemeten aan de hand van de CQi (Consumer Quality index). In 2017 zijn de patiëntervaringen binnen de Kwaliteitsmonitor voor het eerst gewaardeerd op basis van de PREM Farmacie (Patient Reported Experience Measures). Het PREM-onderzoek schetst een goed beeld van patiëntervaren kwaliteit, maar ook van geleverde farmaceutische patiëntenzorg.

Ingangseis eerste en tweede uitgifte

Tijdens de berekening van de Benchmark PREM Farmacie 2017 is door Significant vastgesteld dat een deel van de apotheken de ingangseis voor eerste en tweede uitgifte (EU/TU) niet haalt. Een routevraag in de PREM Farmacie 2017 kan hier debet aan zijn. Bij nader onderzoek is ook geconstateerd dat de ingangseis voor twee EU/TU-vragen ongeveer 50 respondenten had moeten zijn in plaats van 35 respondenten. Om de uitkomsten van de Benchmark PREM Farmacie 2017 toch te kunnen gebruiken heeft Significant, samen met KNMP, de Patiëntenfederatie en ZN, bepaald de EU/TU als thema te beschouwen waardoor de minimale steekproefgrootte slechts 22 respondenten behoeft te zijn.

Aanpassing puntentelling Kwaliteitsmonitor 2017

Op basis van de landelijk bepaalde wijzigingen met betrekking tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 zal CZ ook de puntentelling voor de classificatie 2017 (van toepassing op de contractering 2018) van openbare apotheken aanpassen. De drie vragen over EU/TU worden vervangen door de resultaten van het thema “Ervaringen bij eerste en tweede uitgifte”. Het te behalen puntenaantal voor de drie individuele vragen en het thema is gelijk. Door deze aanpassing zullen openbare apotheken niet benadeeld worden als gevolg van bevindingen bij de Benchmark PREM Farmacie 2017.

Bekendmaking classificatie 2017

Openbare apotheken zullen in de loop van augustus 2017 hun classificatie 2017 (van toepassing op de contractering 2018) per brief ontvangen. Deze classificatie zal dan ook gepubliceerd worden op de Zorgvinder van CZ.

Naar boven