Aanvullende voorkeursgeneesmiddelen 2018

In december 2017 berichtten wij u over de nieuwe lijst met voorkeursgeneesmiddelen voor 2018, geldend voor verzekerden van CZ groep. Aan deze lijst met voorkeursgeneesmiddelen heeft CZ groep per 1 augustus 2018, 1 september 2018 en 1 oktober 2018 enkele middelen toegevoegd, na een extra aanwijsprocedure.

2 augustus 2018

Uitzondering

CZ groep vergoedt per productcategorie in beginsel geen kosten voor andere geneesmiddelen dan preferent aangewezen. CZ groep maakt hierop alleen een uitzondering als behandeling met een aangewezen geneesmiddel medisch onverantwoord is.

CZ stuurt op verantwoorde medicijnproductie

CZ groep heeft afgelopen maanden meerdere stappen gezet om te komen tot afspraken die moeten leiden tot wereldwijd duurzame productie van geneesmiddelen.

Naar boven