Afleveren en declareren dure geneesmiddelen

CZ gaat strenger zou toezien op de naleving van de contractueel afgesproken aflevertermijn van geneesmiddelen die per maand duurder zijn dan € 1000,- (inclusief BTW).

1 juli 2017

Dergelijke middelen mogen, volgens uw overeenkomst farmaceutische zorg, altijd maar voor maximaal één maand afgegeven worden. Dit om spillage te voorkomen. In de afgelopen periode is met verschillende partijen gesproken over deze aflevertermijn.

Spillagebeperking van (dure) geneesmiddelen is een belangrijk maatschappelijk thema. Gebleken is dat partijen zich mede verantwoordelijk voelen voor deze problematiek. Daarop heeft CZ besloten om zich, samen met vele anderen partijen, te committeren aan het landelijke akkoord ‘Afspraken prescriptieregeling'. Dit betekent voor u als apotheekhoudende dat:

  • Gedurende de ‘instelperiode’ (eerste zes maanden) mag bij geneesmiddelen duurder dan €1000,- per maand (incl. BTW) na de eerste uitgifte nog steeds voor maximaal één maand afgeleverd en gedeclareerd worden.
  • Na de ‘instelperiode’ van zes maanden mag, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten, voortaan voor maximaal drie maanden afgeleverd en gedeclareerd worden.

CZ blijft het aflevergedrag rondom dure geneesmiddelen aandachtig volgen. Een stijging van de spillage van deze geneesmiddelen door onjuist ingestelde patiënten kan leiden tot een herziening van dit besluit.

Naar boven