Anticonceptiva rechtstreeks declareren

Graag wijzen wij u erop dat anticonceptiva rechtstreeks bij CZ gedeclareerd kunnen worden. OĆ³k voor verzekerden van 21 jaar en ouder, mits zij daar toestemming voor verleend hebben. U kunt deze middelen voor alle verzekerden, ongeacht de leeftijd, rechtstreeks bij CZ declareren.

16 augustus 2018

CZ groep controleert achteraf of de verzekerde een aanvullende verzekering heeft. Is er geen aanvullende verzekering, dan zal het vergoede bedrag door CZ groep worden teruggevorderd bij de verzekerde*. Dit staat ook beschreven in uw overeenkomst (Deel II, artikel 7, lid 16). Het rechtstreeks declareren scheelt een hoop administratie voor uw patiënten en onze verzekerden.

U kunt bij uw softwareleverancier navragen hoe u in uw declaratiesysteem kan inregelen dat de declaraties voor anticonceptiva rechtstreeks naar CZ gestuurd worden.

*De Eigen Bijdrage voor verzekerden jonger dan 21 jaar moet nog in de apotheek afgerekend worden. Dit zal in 2019 wijzigen.