Apotheekgegevens tijdig kenbaar maken bij Vektis

Graag wil CZ u erop wijzen dat u, volgens het artikel ‘Declaratie’ van de overeenkomst Farmacie, verplicht bent om alle aanpassingen van persoons-, praktijk- en/of praktijkrelatiegegevens tijdig kenbaar te maken bij Vektis.

6 februari 2017

Dit doet u bijvoorbeeld via www.agbcode.nl.

Een voorwaarde om uw declaraties te kunnen verwerken, is dat de gegevens van uw apotheek en diens eigenaar bij Vektis juist zijn geregistreerd, voordat de declaraties worden ingezonden. Ook dient u op uw eventuele nota’s aan de verzekerde de correcte (apotheek)benaming te vermelden.

Naar boven