'Bijlage 2' voorwaarden niet altijd duidelijk voor apotheekmedewerkers

Aan de vergoeding van geneesmiddelen kan de minister van VWS nadere voorwaarden stellen, de zogenaamde ‘Bijlage 2’ voorwaarden. De minister heeft de zorgverzekeraars verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van deze vergoedingsvoorwaarden.

12 april 2019

Daarnaast heeft de zorgverzekeraar wettelijk ook de mogelijkheid om bepaalde (groepen) voorschrijvers aan te wijzen als aanvullende voorwaarde voor vergoeding. Ook het bepalen van de aflevertermijn voor het geneesmiddel ligt bij de zorgverzekeraars.

Groepen

Hiervoor zijn de geneesmiddelen ingedeeld in groepen. Voor de apotheek is groep 2 en groep 3 van belang. Op de pagina van Zorgverzekeraars Nederland is te vinden onder welke groep een geneesmiddel valt en worden deze groepen duidelijk uitgelegd.

Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om de controle automatisch en aan de voorkant te laten plaatsvinden. Wij zijn dus genoodzaakt om op de papieren Artsenverklaring en Apotheekinstructies terug te vallen.

Apotheekinstructie

Vooral de apotheekinstructie kan houvast bieden aan het controleren van de voorwaarden. Wij hopen dat de apotheek deze voorwaarden toetst en bepaalt of het geneesmiddelen afgeleverd mag worden ten laste van de zorgverzekeraar. Hiermee willen we bij eventuele achterafcontroles vorderingen voorkomen.

Naar boven