CZ groep wijst per 1 maart 2019 Abasaglar® aan als preferente insuline glargine

Per 1 maart 2019 heeft CZ groep de biosimilar Abasaglar® (PRK cluster: 121312, ZI nummer: 16231635) van Lilly als voorkeursgeneesmiddel aangewezen voor nieuwe en bestaande patiënten. Deze aanwijzing geldt voor de verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

28 januari 2019

Daarbij gaat CZ groep ervan uit dat patiënten die op dit moment Lantus® gebruiken volgens de adviezen en het stappenplan van de Nederlandse Diabetes Federatie worden omgezet op Abasaglar® van Lilly. Om het wisselen van medicatie te beperken, is Abasaglar® voor een periode van vier jaar aangewezen.

Per 1 maart 2019 moeten patiënten die zijn ingesteld op Lantus® worden omgezet naar Abasaglar®

CZ groep heeft voor Abasaglar® gekozen, omdat het even veilig en effectief is als Lantus®. Deze aanwijzing leidt tot een aanzienlijk reductie van de geneesmiddelenkosten. Abasaglar® is een biosimilar, een biologisch geneesmiddel met dezelfde werkzame stof als het origineel Lantus®. Een klinisch onderzoek heeft aangetoond dat Abasaglar® en Lantus® even effectief en veilig zijn voor mensen met diabetes type 1 en 2. Voor zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden en kinderen is het mogelijk Lantus® te blijven gebruiken. Andere patiënten, alsmede patiënten die nieuw starten met een langwerkend insuline glargine, dienen op Abasaglar® worden gezet.

Voor zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden en kinderen is het mogelijk Lantus® te blijven gebruiken. Andere patiënten, alsmede patiënten die nieuw starten met een langwerkend insuline glargine, dienen op Abasaglar® te worden gezet.

Samenwerking NDF, DVN, KNMP

Sinds de zomer van 2016 zijn de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN), de apothekersvereniging (KNMP) en een zorgverzekeraar met elkaar in overleg over voorwaarden voor het breder inzetten van biosimilars. De samenwerking heeft geleid tot een omzetprotocol voor het zorgvuldig inzetten van Abasaglar® bij patiënten die Lantus® gebruiken. De Diabetesvereniging Nederland heeft een Stappenplan voor veilige overstap naar biosimilar insuline op haar website geplaatst. Ook de KNMP onderschrijft dit stappenplan. CZ groep heeft het voorkeursgeneesmiddel Abasaglar® tot en met februari 2023 aangewezen om de continuïteit van de therapie te waarborgen en wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Kostenbesparing met behoud van kwaliteit

CZ groep pleit voor de inzet van biosimilars omdat dit leidt tot enorme kostenbesparingen, door afspraken met de fabrikant, met behoud van dezelfde kwaliteit. Door de introductie van biosimilars is Abasaglar® een veel doelmatigere keuze. Met het afleveren van Abasaglar® per 1 maart 2019 helpt u mee de zorg in Nederland betaalbaar te houden.

Algemeen-NaarBoven