Fampyra niet opgenomen in de basisverzekering

Voorwaardelijke vergoedingen worden aangewezen voor een bepaalde periode. Dit geldt ook voor het geneesmiddel Fampyra®.

1 januari 2018

Fampyra® wordt tot 1 april 2018 vergoed als een verzekerde, van 18 jaar of ouder met multiple sclerose, een score heeft van 4 tot en met 7 op de Expanded Disability Status Scale.

Per 1 april 2018 vervalt de voorwaardelijke vergoeding voor Fampyra®. Zorginstituut Nederland heeft nu de minister van VWS geadviseerd om Fampyra® niet op te nemen in de basisverzekering; het medicijn is niet effectief gebleken. Fampyra® is niet bewezen beter gebleken dan de gebruikelijke behandeling (fysiotherapie en oefentherapie), maar wel duurder.

Nu Fampyra® niet wordt opgenomen in de basisverzekering, bestaat er na 1 april 2018 geen aanspraak meer op vergoeding van Fampyra®/fampridine. Er is benadrukt dat het stoppen met het geneesmiddel niet gevaarlijk is; een conclusie die wordt onderschreven door Zorginstituut Nederland, patiëntenverenigingen en medici.

Naar boven