Foutief declareren kliniekverpakkingen

CZ groep constateert dat er een groot aantal kliniekverpakkingen worden afgeleverd en gedeclareerd door apotheken. Geneesmiddelen die afkomstig zijn uit zogenaamde kliniekverpakkingen zijn bedoeld voor levering aan de intramurale sector en als gevolg daarvan niet bedoeld voor levering in de extramurale farmacie.

1 augustus 2018

Echter, bij een tekort van extramurale verpakkingen voor een geneesmiddel kan door een apotheek in enkele gevallen een kliniekverpakking afgeleverd en gedeclareerd worden.

Uit steekproeven van CZ groep is gebleken dat er in apotheken vaak per ongeluk, en dus ten onrechte, (kliniek)verpakking worden aangeschreven en vervolgens gedeclareerd. Vaak is er dan alsnog een andere verpakking (niet kliniekverpakking) afgeleverd. Wij willen u verzoeken zorgvuldig om te gaan met het aanschrijven van kliniekverpakkingen in de apotheek, en de correcte verpakking af te leveren en bij ons te declareren. CZ zal dit blijven monitoren.

Naar boven