Geconfronteerd met vervalste recepten?

Regelmatig worden apothekers geconfronteerd met vervalste recepten. Door de IGJ is in samenwerking met de KNMP een protocol opgesteld hoe te handelen bij het vermoeden van een vervalst recept.

2 augustus 2018

Onderdeel van het protocol is dat de KNMP uw melding van een vervalst recept op haar website plaatst, met vermelding van de initialen en geboortedatum van de verzekerde die op het vervalste recept staat.

Meld vervalste recepten ook bij CZ

CZ groep maakt ook gebruik van de website met meldingen van vervalste recepten. Echter, met de gegevens bij de meldingen op de website van de KNMP kan CZ niet altijd achterhalen of het om een verzekerde van de CZ groep gaat. Wij verzoeken u daarom om valse recepten ook altijd te melden bij CZ. Wij kunnen dan snel en gericht actie ondernemen. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Zorgkostenbeheersing, bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer (013) 594 95 60.

CZ wil benadrukken dat een melding van een vervalst recept aan CZ geen financiële gevolgen voor u heeft, mocht u per ongeluk op basis van het vervalste recept afgeleverd hebben. Wanneer u echter voorafgaand aan de aflevering van de medicatie constateert dat er sprake is van een vervalst recept, verwachten wij dat u handelt volgens het protocol en de kosten niet in rekening brengt bij de zorgverzekeraar.

Naar boven