Glatirameer preferent aangewezen

CZ heeft vanaf 1 januari 2019 Glatirameer Mylan 20 mg en 40 mg voor een periode van 4 jaar als voorkeursgeneesmiddel aangewezen voor nieuwe en bestaande patiënten.

1 augustus 2018 1

Glatirameer is de werkzame stof in het geneesmiddel Copaxone®. De werkzaamheid en effectiviteit van Glatirameer Mylan is gelijk aan Copaxone®. Vooruitlopend op de aanwijzing per 1 januari 2019 geldt de afspraak dat vanaf 1 juli 2018 nieuwe gebruikers al starten met glatirameer. Voor bestaande gebruikers van Copaxone® geldt dat zij, indien mogelijk en in overleg met de neuroloog, vanaf 1 juli 2018 omgezet worden naar het voorkeursgeneesmiddel. Op deze manier kunnen gebruikers van glatirameer per 1 januari 2019 met zo min mogelijk problemen omgezet worden. Neurologen zijn in juli 2018 op de hoogte gebracht van deze afspraken.

Naar boven