Indicatoren voor classificatie 2019

Gewoonlijk publiceert CZ rond 1 april 2018 de Waardemonitor 2019, inclusief de indicatoren voor de classificatie 2019. Op dit moment vinden er echter gesprekken plaats in het kader van: “Ontregel de Zorg”. De uitkomsten van dit overleg kunnen van invloed zijn op de inhoud van de Waardemonitor 2019, waardoor we deze nog niet publiceren.

1 maart 2018

Met vertegenwoordigers van apothekers heeft CZ echter afgesproken om voorafgaand aan het jaar waarover wordt gemeten (hier: 1 april 2018 t/m 31 maart 2019) de indicatoren bekend te maken waarmee zal worden gerekend. Deze indicatoren treft u hieronder aan. Hiermee kunt u anticiperen op de indicatoren, en daarmee op de classificatie die in de zomer van volgend jaar (2019) zal worden berekend.

De 14 indicatoren

De MOG-, IVM, MFB, SKIF-indicator geeft het totaal van nieuwe en bestaande patiënten weer, behalve bij indicator zeven, deze gaat alleen over nieuwe patiënten. De score van de apotheek wordt weergeven in drie groepen. CZ-gemiddeld en hoger of lager dan CZ-gemiddeld.

Beschrijving inhoud van de MOG-, IVM-, MFB- en SKIF-indicatoren

1. Doelmatigheid multisource-middelen
CZ verstaat onder multisource-middelen alle geneesmiddelen die geen Single-source geneesmiddelen zijn.
PPI’s, cholesterolverlagers en magistrale bereidingen zonder Z-Indexnummer worden uitgesloten.

 • Teller: Alle DDD’s van een geneesmiddel met inkoopkanaal 2 of 4.
 • Noemer: Alle DDD’s met inkoopkanaal 1, 2, 3, 4 en 6 minus DDD singlesource. Waar mogelijk wordt gecorrigeerd voor nieuwe generieken (branded generics) die in inkoopkanaal 1 of 3 zijn opgenomen.

2. Doelmatigheid singlesource middelen
Een zo laag mogelijke uitkomst geeft de hoogste score.
PPI’s, cholesterolverlagers en magistrale bereidingen zonder Z-Indexnummer worden uitgesloten.
Middelen die zijn opgenomen in het CZ Onder-Couvert-beleid vallen buiten deze indicator.

 • Teller: Alle DDD’s spécialité van singlesource geneesmiddelen.
 • Noemer: Alle DDD’s met inkoopkanaal 1,2,3,4, en 6.

3. Voorkeursmiddelen cholesterolverlagers

 • Teller: Aantal DDD’s generiek simvastatine, atorvastatine en rosuvastatine (C10AA01, C10AA05 en C10AA07).
 • Noemer: Alle DDD’s cholesterolverlagers (C10AA, C10BA02, C10BA05, C10AX**)

4. Voorkeursmiddelen PPI

 • Teller: Aantal DDD’s met generieke omeprazol en pantoprazol (A02BC01 en A02BC02).
 • Noemer: Alle DDD’s protonpompremmers (A02BC**).

5. Aandeel eerste keus antibiotica
Voorschriften waarbij maximaal 20 dagen daarvoor, een ander antibioticum (J01) is afgeleverd, worden uitgesloten

 • Teller: Alle DDD’s antibiotica (J01****) minus Reserve en tweede keus antibiotica: Fluorchinolonen (J01MA**, J01MB**), cefalosporines (J01DB**, J01DC**, J01DD**) en amoxicilline+clavulaanzuur (J01CR02).
 • Noemer: Alle DDD’s antibiotica (J01****)

6. Tweede generatie hormonale anticonceptiva

 • Teller: Aantal DDD’s tweede generatie hormonale anticonceptiva (G03AA11, G03AA07, G03AB03)
 • Noemer: Alle DDD’s hormonale anticonceptiva (G03AA09, G03AA10, G03AA12, G03AA13, G03AA14, G03AB08, G03AA05, G03AA07, G03AB03, G03AA11, G03HB01)

7. Normindicator combinatietherapie bij nieuwe Astma/COPD-patiënten

 • Teller: Aantal DDD’s combinatiegeneesmiddelen bij nieuwe gebruikers (R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12, R03AL**, R03BB54)
 • Noemer: Totale long-specifieke inhalatiemedicatie bij nieuwe patiënten (R03AC**, R03BA**, R03AK**, R03DC**, R03BB**, R03AL**, R03DA**) Maal 100%.

CZ gaat ervan uit dat deze indicator bij 20% of minder van de nieuwe Astma/COPD-patiënten gerealiseerd kan worden. Als de indicator 20% of minder is, ontvangt u de maximale score.

**** De geneesmiddelen worden op ATC-niveau weergegeven; daar waar de ATC-code niet op 7 posities wordt ingevuld, staan in de laatste posities sterretjes.

In 2019 zullen de resultaten van de Normindicator Medicatie-beoordelingen (MB’n) worden teruggekoppeld aan de apotheek. Deze indicator telt niet mee voor de classificatie 2019.
Deze indicator gaat over 65-plus patiënten met minimaal vijf verschillende stofnamen op ATC4 niveau die een medicatiebeoordeling hebben ontvangen. De norm voor deze indicator ligt op 10%. Wanneer een apotheek geen 65-plussers verzorgt, dan wordt deze indicator niet weergegeven.

HKZ en PREM-indicatoren

Indicator 8: Geldige HKZ-certificering van de apotheek op 15 juni 2019

Indicatoren 9 t/m 14 worden gehaald uit de scores op onderstaande vragen van het PREM-onderzoek 2019.
9. Aanbevelingsvraag
10. Gevraagd naar begeleiding bij medicijngebruik
11. Gevraagd naar de werking van de medicijnen
12. Gevraagd naar bijwerkingen van medicijnen
13. Gevraagd naar het meedenken over medicijngebruik
14. Gevraagd naar privacy-respectering

Naar boven