Leveren en declareren van katheters in geval van spoed

In een spoedsituatie kan een huisarts in de praktijk of in de thuissituatie een blaaskatheter plaatsen bij een verzekerde.

6 februari 2017

Indien een verzekerde zich bij een huisarts meldt, kan de huisarts deze katheter zelf declareren bij CZ.

Indien een verzekerde zich bij een apotheek meldt voor een eenmalige levering van een katheter in verband met een spoedsituatie, dan kan de betreffende apotheek deze katheter leveren. Indien de apotheek gecontracteerd is voor het leveren van katheters, kan deze nota rechtstreeks gedeclareerd worden. Indien de apotheek niet gecontracteerd is, kan de nota aan de verzekerde worden meegegeven. Meld in dat geval duidelijk op de nota dat het een spoedlevering betrof. De verzekerde kan vervolgens de nota bij CZ indienen.

Naar boven