Nortriptyline Glenmark recall op apotheekniveau

Deze week heeft Glenmark Pharmaceuticals in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de volgende geneesmiddelen met onmiddellijke ingang terug te roepen:

  • Nortriptyline Glenmark 10 mg
  • Nortriptyline Glenmark 25 mg
  • Nortriptyline Glenmark 50 mg

Dit betreft een recall op apotheekniveau wegens aangetroffen nitrosaminen onzuiverheden. De momenteel geldende limiet wordt overschreden bij inname van de maximale dagelijkse dosering.

Patiënten die het geneesmiddelen nortriptyline gebruiken, worden geadviseerd niet te stoppen met het gebruik hiervan zonder hun arts te raadplegen. Het gezondheidsrisico van het zelfstandig staken van de behandeling overtreft het mogelijke risico van de gemelde onzuiverheden.

Van de betreffende geneesmiddelen is alleen nortriptyline Glenmark 50 mg preferent aangewezen door CZ. Wij zijn in overleg met fabrikanten voor mogelijke alternatieven. Zodra hier meer bekend over is, informeren wij apotheken via de G-Standaard en onze lijst met voorkeursgeneesmiddelen. Apothekers die meer informatie willen over de recall kunnen contact opnemen met Glenmark Pharmaceuticals:

06 38 71 21 35 (8:30 – 17:00 Ma-Vr NL)
0800 33 555 33 (9:30 – 18:00 Ma-Vr EN)
nlinfo@glenmarkpharma.com