PREM in CZ Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017

Eind december 2016 hebben vertegenwoordigers van de KNMP, vertegenwoordigers van apotheekketens, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland overeenstemming bereikt over de nieuwe vragenlijst voor onderzoek naar patiëntervaren zorg.

6 februari 2017

Deze vragenlijst heeft de naam PREM Farmacie gekregen en wordt in 2017 vanaf 1 februari tot 15 mei gebruikt door geaccrediteerde verzamelbureaus die door apotheken worden gecontracteerd om een onderzoek uit te voeren naar de patiëntervaren zorg in hun apotheek.

CZ had in de voorlopige Kwaliteitsmonitor farmacie 2017 al aangekondigd dat de ophanden zijnde nieuwe PREM Farmacie tot aanpassingen zou kunnen leiden in de lijst van indicatoren. Deze wijzigingen betreffende de PREM Farmacie treft u aan in de Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017 op onze website.

In het najaar van 2016 heeft CZ constructief en inhoudelijk kritisch overleg gevoerd met het veld. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het laten vervallen van de indicator “Maagbescherming bij chronisch gebruik van NSAID’s voor patiënten van 70 jaar of ouder” uit de Kwaliteitsmonitor 2017 de beste keuze was. Deze indicator treft u derhalve niet meer aan en de puntentelling is hierop naar rato aangepast.

Naar boven