Uitloopovereenkomst verbandmiddelen

Als u voor 2018 een uitloopovereenkomst voor het leveren van verbandmiddelen met CZ hebt afgesloten, is het volgende van belang.

26 november 2018

De uitloopovereenkomst voor het leveren van verbandmiddelen eindigt per 31 december 2018. Wij willen u verzoeken:

a. bij CZ aan te geven of u zich aansluit als onderaannemer bij één van de gecontracteerde leveranciers verbandmiddelen (en zo ja, bij welke),

b. om, als u geen onderaannemer wordt, de verzekerden waaraan u nog verbandmiddelen levert, te informeren over de mogelijkheid om over te stappen naar een gecontracteerde leverancier. Onze gecontracteerde partijen kunt u terug vinden in de Zorgvinder (zoekterm: 'wondverbandmiddelen'). 

Hebt u nog vragen, of wilt u doorgeven van welke gecontracteerde leverancier u onderaannemer wordt? Neem dan per e-mail contact op met de afdeling Zorginkoop hulpmiddelen.

Naar boven