Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2018

CZ groep is gestart met de voorbereidingen voor de inkoop van farmaceutische zorg voor 2018.

2 april 2017

  • Tot uiterlijk 31 mei 2017 kunt u aan ons doorgeven door welk collectief u vertegenwoordigd wenst te worden bij onderhandeling over de overeenkomst Farmaceutische Zorg 2018.
  • Tot uiterlijk 15 juni 2017 kunt u aan ons de HKZ-gegevens van uw apotheek doorgeven.
  • Het is belangrijk dat u tijdig controleert of u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat met de juiste autorisaties om uw overeenkomst voor 2018 later dit jaar te kunnen ontvangen via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Niet alle hierboven genoemde punten zijn voor iedereen relevant

Alleen als één of meerdere van de voornoemde punten op uw (praktijk)situatie van toepassing zijn, hebt u eerder deze maand (13 of 18 april 2017) een brief ontvangen. In die brief vindt u meer informatie over bovenstaande zaken, voor zover op u van toepassing. CZ groep raadt u aan de acties waar in de brief naar verwezen wordt tijdig uit te voeren. Op die manier zorgen we samen voor een correcte contractering van farmaceutische zorg voor 2018.

Naar boven