Voorbereiding op de contractering van farmaceutische zorg 2020

CZ groep is begonnen met de voorbereidingen voor de inkoop van farmaceutische zorg voor 2020. Apotheken en apotheekhoudende huisartsen die in aanmerking komen voor een overeenkomst farmaceutische zorg, ontvangen van ons op korte termijn een brief. In deze brief wijzen wij op een aantal zaken die voorbereid moeten worden. De belangrijkste punten lichten we vast kort toe.

12 april 2019

Collectiefkeuze

U kunt ervoor kiezen om vertegenwoordigd te worden door een collectief bij de onderhandelingen over de overeenkomst farmaceutische zorg 2020. De apotheek is dan verbonden aan een collectief als franchisenemer, partner, lid, aangeslotene of onderaannemer farmaceutische zorg. Het is belangrijk om ons tijdig uw collectiefkeuze door te geven. Dit kan tot uiterlijk 28 juni 2019 via e-mail.

HKZ-certificatie

Voor de classificatie van apotheken is één van onze indicatoren het HKZ-keurmerk. De afgelopen jaren vroegen wij zorgaanbieders om hun HKZ-certificering aan te geven via het CZ Portaal Zorgaanbod. Voor de contractering van 2020 is dat niet langer nodig. Eind juni ontvangen wij een actueel overzicht van de HKZ-organisatie die we gebruiken bij de classificatie. Zorg wel dat u voor 15 juni 2019 in het bezit bent van geldige HKZ-certificering.

VECOZO-certificaat

De farmaceutische overeenkomsten voor 2020 bieden wij aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Het is daarom belangrijk dat u tijdig controleert of u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat met de juiste autorisaties. Zonder dat certificaat hebt u straks geen toegang tot uw overeenkomst Farmaceutische Zorg 2020. Op de site van VECOZO vindt u alle informatie hierover.

Niet alle hierboven genoemde punten zijn voor iedereen relevant

Alleen als één of meerdere van de voornoemde punten op uw (praktijk)situatie van toepassing zijn, ontvangt u van ons een brief. In die brief vindt u meer informatie over bovenstaande zaken, voor zover op u van toepassing. CZ groep raadt u aan de acties waar in de brief naar verwezen wordt tijdig uit te voeren. Op die manier zorgen we samen voor een correcte contractering van farmaceutische zorg voor 2020.

Naar boven